ประกาศรับสมัคร

 

 - ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (21 มี.ค. 2562)
 - ประการผลการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (28 ก.พ. 2562)
 - ประการผลการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (26 ก.พ. 2562)
 - ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 
  ตำแหน่ง พนักงานรัษาความปลอดภัย (22 ก.พ. 2562)
 - ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (15ก.พ. 2562)
 - ประกาศรับสมัครฯ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (1 ก.พ.2562)
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(08 ม.ค.62)
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา(18 ธ.ค.61) 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา(17ธ.ค.61) 
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(21 พ.ย.61) 
 - ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลืออคนไข้ 1 อัตรา(30 ส.ค.61)
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลืออคนไข้ 1 อัตรา(17 ส.ค.61)
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้1 อัตรา(16 ก.ค.61) 
 - ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (5 มิ.ย.61) 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา(21 พ.ค.61) 
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี1 อัตรา(11 เม.ย.61) 
 - ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา(30 ม.ค.61)
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา(24 ม.ค.61)
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร1 อัตรา(5 ม.ค.61) 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(29 พ.ย.60) 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(28 พ.ย.60) 
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (27 พ.ย.60) 
 - แก้ไขประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(22 พ.ย.60) 
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา(8 พ.ย.60)