รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ลับแล
รพ.ตรอน
รพ.พิชัย
รพ.ทองแสนขัน
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปี
ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์
จำนวนสถานที่สำคัญเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
อัตราเกิด/อัตราตาย/อัตราเพิ่ม
อัตราตายมาดา/อัตรตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
PR.DPC.2สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก

ข้อบังคับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ/แบบฟอร์ม/โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา     

ประกาศขายทอดตลาด ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศผลสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (๒๓ มิ.ยิ ๒๕๖๓)
ประกาศผลสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (12 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety cabinet (Class II)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช้ารถยนต์ บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑ เม.ย ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ โรงพยาบาลท่าปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๗ พ.ค.๒๕๖๓)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(๒๗ พ.ค.๒๕๖๓)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ม.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ )
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ )

 

ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าปลา
วันจันทร์ โรคเลือดธาลัสซิเมีย
วันอังคาร โรคความดัน,โรคหัวใจ
วันพุธ โรคเบาหวาน
วันพฤหัสฯ โรคคอพอก,หอบ หืด
วันศุกร์ โรคเบาหวาน