ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
สำนักงานประกันสังคม
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
สปสช.
ส่งรายงาน 0110 รง.5
บันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยจากรถ
ส่งข้อมูล ili
บันทึกข้อมูล (data center)
ส่งข้อมูล OP/PP Individual
ส่งข้อมูล E-Claimรพ.อุตรดิตถ์
รพ.ลับแล
รพ.ตรอน
รพ.พิชัย
รพ.ทองแสนขัน
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
 

 

 


 
 

 

 


 


ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศ
โรงพยาบาลท่าปลา


รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
(ต.ค.2560-พ.ย.2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
(ส.ค.2560-ก.ย.2560)

รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
(ต.ค.2559-ก.ค.2560)

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา (30 ม.ค.61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา (24 ม.ค.61)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร
1 อัตรา (5 ม.ค.61)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (29 พ.ย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (28 พ.ย.60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
(27 พ.ย.60)
แก้ไขประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
(22 พ.ย.60)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา (8 พ.ย.60)
 
 
 
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม2,ห้องOPD,ห้องจ่ายยา,เก็บเวชภัณฑ์
และทางเดิน (350,000.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ(245,0500.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ(300,500.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ(480,000.- บาท)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(17ม.ค.61)
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนนว 9 รายการ(17ม.ค.61)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ(17ม.ค.61)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ (11ม.ค.61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.ท่าปลา 9 รายการ(1,204,600.- บาท) 11ม.ค.61
รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
(08ม.ค.61)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(05ม.ค.61)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา(616,000.- บาท)
รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ท่าปลา1 รายการ(616,000.- บาท)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ e-Bidding (21พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(09พ.ย.60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(08พ.ย.60)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ (07พ.ย.60)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ (07พ.ย.60)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรม (07พ.ย.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ 1 รายการ(950,000.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมานักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (156,156.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมานักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (148,720.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมานายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (102,278.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า (203,580.- บาท)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2561
(16ต.ค.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อยา 11 รายการ(196,760.- บาท)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2561
(20ก.ย.60)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อยา 4 รายการ(132,300.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อยา 1 รายการ(123,585.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อยา 11 รายการ(280,052.80 บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางารแพทย์ 2 รายการ(175,000.- บาท)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 (170,000.- บาท)รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ (420,000.- บาท)
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าปลา
วันจันทร์ โรคเลือดธาลัสซิเมีย
วันอังคาร โรคความดัน,โรคหัวใจ
วันพุธ โรคเบาหวาน
วันพฤหัสฯ โรคคอพอก,หอบ หืด
วันศุกร์ โรคเบาหวาน

 

 

 

 

 

 

 

       นายแพทย์เสรี นพรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา

อัตราเกิด/อัตราตาย/อัตราเพิ่ม
อัตราตายมาดา/อัตรตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปี
ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์
จำนวนสถานที่สำคัญเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

ความครอบคลุมสิทธิ์
ข้อมูลประชากรกลางปี
 
 
คู่มือ/แบบฟอร์ม/โปรแกรม