รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ลับแล
รพ.ตรอน
รพ.พิชัย
รพ.ทองแสนขัน
รพ.น้ำปาด
รพ.ฟากท่า
รพ.บ้านโคก
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปี
ตัวชี้วัด/แผนยุทธศาสตร์
จำนวนสถานที่สำคัญเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
อัตราเกิด/อัตราตาย/อัตราเพิ่ม
อัตราตายมาดา/อัตรตายทารก
สาเหตุการป่วย (OPD)
สาเหตุการป่วย (IPD)
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอกย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี
ผู้ป่วยระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
PR.DPC.2สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 พิษณุโลก

ข้อบังคับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือ/แบบฟอร์ม/โปรแกรม

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 
ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศโรงพยาบาลท่าปลา                  

รายงานผลการตรวจสอบการปฎิบัติงานการจำแนกผู้ป่วย(Triage System)

รายงานผลการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

รายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวมางการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลและสรุปผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติราชการของโรงพยาบาลท่าปลา

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา( 07 มิ.ย.62)
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ สัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ( 5 มิ.ย. 2562)
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (25 เม.ย. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (18 เม.ย. 2562)

ประกาศประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ ( 17 พ.ค. 2562 )
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 214 รายการ
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ5-6 (1ครอบครัว) รพสต.นางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผุ็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2562)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 (ไตรมาส3)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตารางคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าปลา
วันจันทร์ โรคเลือดธาลัสซิเมีย
วันอังคาร โรคความดัน,โรคหัวใจ
วันพุธ โรคเบาหวาน
วันพฤหัสฯ โรคคอพอก,หอบ หืด
วันศุกร์ โรคเบาหวาน