ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
แผนที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุข
สถานบริการ
บุคลากร
โครงการไทยเข้มแข็ง ฯ
รพ.สต.
กองทุนสุขภาพตำบล
รพ.สต.
ไข้เลือดออก
วัณโรค
มะเร็งปากมดลูก
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
 
คำรับรองตัวชี้วัด ปี2553
แนวทางการดำเนินงาน PMQA
PMQA
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข 53
ผลงานทางวิชาการปี 52
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 52
รายงาน 13 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
รายงานประจำปี 2551
ข้อมูล 18 แฟ้ม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลลับแล
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลฟากท่า
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
Hcis กระทรวงสาธารณสุข
JHCIS กระทรวงสาธาณสุข
Healthcaredata
 
สถิติผู้เข้าชม

คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0011716

Last modified Friday, 18th May, 2012 @ 09:25am
 


 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเดือนปีบันทึก
หัวข้อข่าว
24 ก.ค. 2557
21 ก.ค. 2557
17 ก.ค. 2557
16 ก.ค. 2557
15 ก.ค. 2557
10 ก.ค. 2557
4 ก.ค. 2557
4 ก.ค. 2557
ข่าวทั้งหมด
หนังสือราชการ
1
วันที่บันทึก 23 ก.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2557 [อต 0032.002/1118 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2557]


2
วันที่บันทึก 23 ก.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- [ด่วนที่สุด] การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [อต 0032.002/ว 808 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2557]


3


4


5


6
วันที่บันทึก 10 ก.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- ขอเชิญประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาวจังหวัดอุตรดิตถ์ [อต 0032.002/ว771 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557]


7


8


หนังสือราชการทั้งหมด

ตารางการประชุม วันที่ 25 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 24 ส.ค. 2557

28 ก.ค. 2557 (09:30 -12:00)
เรื่อง บอร์ดรูม
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
29 ก.ค. 2557 - 30 ก.ค. 2557 (09:00 -16:30)
เรื่อง สำหรับคณะตรวจราชการรอบที่2/2557
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
1 ส.ค. 2557 (08:30 -16:30)
เรื่อง ประชุมพิจารณาจัดลำดับปัญหาสาธารณสุขเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2558
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
4 ส.ค. 2557 (08:30 -16:30)
เรื่อง ประชุม กวป.
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
4 ส.ค. 2557 (13:00 -16:30)
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการService Provider Board จ.อุตรดิตถ์
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
13 ส.ค. 2557 (09:30 -12:00)
เรื่อง ประชุมบอร์ดรูม
สถานที่ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
18 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2557 (08:30 -16:30)
เรื่อง จังหวัดร่วมกับอำเภอ ประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558
สถานที่ ห้องประชุม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียด
19 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557 (08:30 -16:30)
เรื่อง ประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรม เขียนเว็บไซต์ และ MySQL
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
ประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว (จังหวัดอุตรดิตถ์-แขวงไซยะบูลี) วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม กินนรีโรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (24 ก.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการบริการสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ (Service Provider Board) วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (2 มิ.ย. 2557)
ทีมSRRTจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสคร.9 พิษณุโลก และสำนักงานโรคติดต่อทั่วไป ดำเนินงานเฝ้าระวังพาหะนำโรคระหว่างประเทศ ณ ด่านภูดู่ วันที่ 20-23 มค.2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (24 ม.ค. 2557)
งานกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2557 ภาคบ่าย ประกวดกองเชียร์ 17 มกราคม 2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (19 ม.ค. 2557)
งานกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2557 ภาคเช้า ขบวนพาเรท และพิธีเปิดงานกีฬา 17 มกราคม 2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (19 ม.ค. 2557)
งานมัจฉากาชาด ณ สนามกีฬาหน้าพระยาพิชัยดาบหัก วันที่ 9 มกราคม 2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (16 ม.ค. 2557)
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ส้ม-ม่วง 27 ธันวาคม 2556
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (2 ม.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ.อุตรดิตถ์ ปี 2557-2563 วันที่ 17 ธ.ค.2556
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (20 ธ.ค. 2556)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (oic)
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Provis
HIC2
ตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม
HICC3(PCU)
Fananalyst
โปรแกรม JHCIS Update
Jhcis-server 23102009
Jhcis-client 23102009
ตรวจสอบคุณภาพ 12 แฟ้ม
DRGsIndex
cheak12fam(นครสวรรค์)
โปรแกรมตรวจสอบ12แฟ้ม
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข