ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
แผนที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุข
สถานบริการ
บุคลากร
โครงการไทยเข้มแข็ง ฯ
รพ.สต.
กองทุนสุขภาพตำบล
รพ.สต.
ไข้เลือดออก
วัณโรค
มะเร็งปากมดลูก
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
 
คำรับรองตัวชี้วัด ปี2553
แนวทางการดำเนินงาน PMQA
PMQA
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข 53
ผลงานทางวิชาการปี 52
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 52
รายงาน 13 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
รายงานประจำปี 2551
ข้อมูล 18 แฟ้ม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลลับแล
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลฟากท่า
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
Hcis กระทรวงสาธารณสุข
JHCIS กระทรวงสาธาณสุข
Healthcaredata
 
สถิติผู้เข้าชม

คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0010921

Last modified Friday, 18th May, 2012 @ 09:25am
 


 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเดือนปีบันทึก
หัวข้อข่าว
2 เม.ย. 2557
11 มี.ค. 2557
6 มี.ค. 2557
26 ก.พ. 2557
21 ก.พ. 2557
13 ก.พ. 2557
12 ก.พ. 2557
18 ก.พ. 2557
ข่าวทั้งหมด
หนังสือราชการ
1
วันที่บันทึก 9 เม.ย. 2557 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ลับแล ปี 2557 [พิเศษ สอบราคา ลงวันที่ 9 เม.ย. 2557]


2


3


4


5
วันที่บันทึก 26 มี.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- [ด่วนที่สุด] การตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ [ที่ อต 0032.002/396 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2557]


6
วันที่บันทึก 26 มี.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- [ด่วนที่สุด] การตรวจประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตาม Services Plan [อต 0032.002/395 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2557]


7
วันที่บันทึก 26 มี.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) [อต 0032.002/ว 242.2 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2557]


8
วันที่บันทึก 26 มี.ค. 2557 ประเภท หนังสือราชการ
- [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) [อต 0032.002/ว 1068.1 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2557]


หนังสือราชการทั้งหมด

ตารางการประชุม วันที่ 17 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2557

17 เม.ย. 2557 (13:00 -16:00)
เรื่อง บอร์ดรูม
สถานที่ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
30 เม.ย. 2557 (08:30 -16:30)
เรื่อง ประชุม กวป.
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
30 เม.ย. 2557 (13:00 -16:30)
เรื่อง ประชุมชี้แจงทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โดย นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สธน. เขตฯ2
สถานที่ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
ทีมSRRTจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสคร.9 พิษณุโลก และสำนักงานโรคติดต่อทั่วไป ดำเนินงานเฝ้าระวังพาหะนำโรคระหว่างประเทศ ณ ด่านภูดู่ วันที่ 20-23 มค.2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (24 ม.ค. 2557)
งานกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2557 ภาคบ่าย ประกวดกองเชียร์ 17 มกราคม 2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (19 ม.ค. 2557)
งานกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2557 ภาคเช้า ขบวนพาเรท และพิธีเปิดงานกีฬา 17 มกราคม 2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (19 ม.ค. 2557)
งานมัจฉากาชาด ณ สนามกีฬาหน้าพระยาพิชัยดาบหัก วันที่ 9 มกราคม 2557
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (16 ม.ค. 2557)
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ส้ม-ม่วง 27 ธันวาคม 2556
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (2 ม.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ.อุตรดิตถ์ ปี 2557-2563 วันที่ 17 ธ.ค.2556
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (20 ธ.ค. 2556)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ.อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๓ วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (12 ธ.ค. 2556)
ภาพกิจกรรม 5 ธันวามหาราชทำบุญตักบาตรภาคเช้าและจุดเทียนชัยถวายพระพรภาคค่ำ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (6 ธ.ค. 2556)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (oic)
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Provis
HIC2
ตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม
HICC3(PCU)
Fananalyst
โปรแกรม JHCIS Update
Jhcis-server 23102009
Jhcis-client 23102009
ตรวจสอบคุณภาพ 12 แฟ้ม
DRGsIndex
cheak12fam(นครสวรรค์)
โปรแกรมตรวจสอบ12แฟ้ม
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข