ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
แผนที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุข
สถานบริการ
บุคลากร
โครงการไทยเข้มแข็ง ฯ
รพ.สต.
กองทุนสุขภาพตำบล
รพ.สต.
ไข้เลือดออก
วัณโรค
มะเร็งปากมดลูก
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
 
คำรับรองตัวชี้วัด ปี2553
แนวทางการดำเนินงาน PMQA
PMQA
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข 53
ผลงานทางวิชาการปี 52
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 52
รายงาน 13 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
รายงานประจำปี 2551
ข้อมูล 18 แฟ้ม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลลับแล
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลฟากท่า
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
Hcis กระทรวงสาธารณสุข
JHCIS กระทรวงสาธาณสุข
Healthcaredata
 
สถิติผู้เข้าชม

คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0003480

Last modified Sunday, 26th July, 2020 @ 07:45am
 


 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเดือนปีบันทึก
หัวข้อข่าว
ข่าวทั้งหมด
หนังสือราชการ
หนังสือราชการทั้งหมด

ตารางการประชุม วันที่