<<<<<<<<<<..........ยินดีต้อนรับ......เข้าสู่........ศูนย์วิชาการคลังปัญญาสาธารณสุข..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์..........>>>>>>>>>>
  โครงการปี 2565
  โครงการปี 2564
  โครงการปี 2563
 
  ปีงบประมาณ 2565
  ปีงบประมาณ 2564
  ปีงบประมาณ 2563
 
  ผลงานวิจัยปี 2565
  ผลงานวิจัยปี 2564
  ผลงานวิจัยปี 2563
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
URL Counter
 
  การประเมินผลการดำเนินงนตามยุทธสาสตร์สาธารณสุข สสจ.อุตรดิตถ์ [02 ก.พ. 2565]
  ผลงานวิชาการอุตรดิตถ์ ปี 60 [25 ส.ค. 2560]
  กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิจัยของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ [3 ก.พ. 2560]
 
 
วันนี้คุณเข้าห้องน้ำหรือยัง? วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ กับ โรคหัวใจ
13 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคหวัด 10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
ล้างมืออย่างไร...ให้สะอาดสูงสุด น้ำร้อนลวกช้อนอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
   พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 111  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
   ประกันสุขภาพ
   ทันตสาธารณสุข
   ส่งเสริมสุขภาพ
   คุ้มครองผู้บริโภค
 222  ควบคุมโรคติดต่อ
   ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 
  สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ
 
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์  055-411439   โทรสาร  055-411848