โรงพยาบาลลับแลเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อชุมชน

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยไข้เลือดออก(revision 2010)dengue fever (DF , DHF หรือ dengue hemorrhagic fever)
ผู้ป่วยไข้เลือดออกในวันแรกๆ อาการอาจไม่ชัดเจน คือจะเหมือนไข้ หรือไข้หวัดใหญ่ทั่วไปได้เช่น

อาการของผู้ป่วยไข้เลือดออก มักจะสัมพันธ์ตามระดับความรุนแรงและระยะของการดำเนินโรค

  1. ไข้สูงลอย 2-7 วัน ในระยะแรก อาจมีอาการไข้อย่างเดียว ผู้ป่วยมักมีอาการเบื่ออาหาร ตัวแดง หน้าแดง หรือที่เรียกว่า flushing โดยเฉพาะผู้ที่ผิวขาว ลักษณะที่เคยกล่าวในหนังสือว่า ไข้เลือดออกมักไม่มีอาการหวัดน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ หรือจาม นั้น ปัจจุบันพบว่า ไม่เสมอไป เพราะมีหลายรายที่มีอาการหวัดร่วม อาการที่พบบ่อยและทำให้สงสัยเรื่องไข้เลือดออกคือ ไข้มักลอย ไม่ค่อยลง มีปวดกระบอกตา ปวดตามตัว ข้อ กระดูก เมื่อย และอาการเบื่ออาหารหรืออาเจียน ซึ่งเป็นอาการสำคัญเด่นในผู้ป่วยไข้เลือดออก ในระยะแรกๆของไข้เลือดออก อาจไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะเหมือนกับไข้อย่างอื่น
  2. อาการผื่น ที่สำคัญแต่มักพบในระยะถัดมาคือ 2-5 วัน ผื่นจะเป็นจุดเลือดออกหรือ petechiae, อาการนี้เกิดในการดำเนินโรคในขั้นถัดไปคือมีการลดลงของเกร็ดเลือด ทำให้มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง สามารถแบ่งออกได้สองแบบคือ มีแนวโน้มเลือดออก ตรวจสอบโดยการรัดแขนหรือ tourniquet test กับเลือดออกเองหรือ spontaneous bleeding  (ตามชื่อของโรค=hemorrhage) เช่นเลือดออกตามไรฟัน, เลือดกำเดาไหล ,อาเจียนเป็นเลือด,ถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายดำ, เป็นต้น ผื่นอีกชนิดที่พบในระยะท้ายๆหรือการหายของโรค จะเป็นผื่นปื้นเข้มสลับจางเป็นวงๆ เรียกว่าผื่นการหายหรือ convalescent rash
  3. อาการปวดท้อง ตับโต กดเจ็บ เป็นระยะถัดมาของการดำเนินโรค เป็นระยะที่มีการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกาย ทำให้สารน้ำ ไหลออกนอกเส้นเลือด ระยะนี้จะมีการบวมของตับ โต กดเจ็บ อาเจียน อาจมีน้ำท่วมในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) เป็นระยะเริ่มเข้าสู่อาการช็อค ถ้าได้รับสารน้ำไม่พอ จะเข้าสู่ระยะถัดไป ถ้าตรวจเลือดจะพบว่า ความเข้มของเม็ดเลือดสูงเนื่องจากการขาดน้ำ ทำให้เลือดข้น (high hematocrit HCT) ผู้ป่วยมักซึม
  4. อาการช็อค hypotension ความดันโลหิตต่ำ จากการที่มีสารน้ำไหลออกนอกเส้นเลือดทั่วร่างกาย เป็นระยะอันตรายที่สุดถ้ารักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ อาการเริ่มใน 24-48 ชม.หลังไข้ลง ผู้ป่วยที่เข้ามาในระยะนี้จะมีอาการกระสับกระส่าย ไข้ไม่มี แต่จะมีตัวเย็น มือเย็นเท้าเย็น ปากเขียว เหงื่อออก ชีพจรเบาเร็ว หายใจเร็ว และอาจเสียชีวิต ภายใน 24 ชม. ผู้ป่วยอาจมีตับวาย ไตวาย หรือสมองบวมหมดสติได้

อาการที่พบไม่บ่อย เช่นอาการอ่อนแรงเฉียบพลันของกล้ามเนื้อ สมองอักเสบ ชักเกร็งเป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
- ไข้เลือดออก ,อาการ thaihealth.net http://www.thaihealth.net/h/content-51.html
- Schwartz, E, Mendelson, E, Sidi, Y. Dengue fever among travelers. Am J Med 1996; 101:516.
- Freedman, et al. Spectrum of disease and relation to place of exposure among ill returned travelers. N Engl J Med 2006; 354:119.

โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106