โรงพยาบาลลับแลเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อชุมชน

การออกกำลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องประจําเดือน

ท่าที่1      นั่งหลังตรงบนเก้าอี้ ปล่อยขาทํามุม 90 องศากับพื้น ตาม สบาย จากนั้นพยายามกางขาออกให้กว้างมากที่สุด เท่าที่จะทําได้ ค้างไว้ นับ1-10 แล้วกลับสู่ท่าเรื่มต้น ทําซํ้าซัก5ครั่ง


ท่าที่2      หมุนบั้นเอวจากซ้ายไปขวา แล้วสลับหมุนจากขวาไปซ้าย ข้างละสิบครั้ง เช้า-เย็น

ท่าที่3     ท่านี้คือ''ท่าแมว''ในการฝึกโยคะนั่นเอง ทําง่ายๆดังนี้
1. คุกเข่า โก้งโค้ง เอามือยันพื้น แขนเหยียดตรง ขาแยก ห่างกัน พอสมควร ตามองตรง
2. หายใจเข้า โก่งหลังขึ้นเหมือนแมวที่กําลังขู่ศัตรู คางชิดอก หาย ใจออก ค้างท่านับ 1-10 หายใจตามปกติ
3. ค่อยๆลดหลังลง เคลื่อนหน้าขึ้นมาตรง หายใจออก ค้างท่านับ1-10
4. จากนั้นหายใจเข้าพร้อมกับแอ่นหลังลงไป เงยหน้าขึ้น หายใจออก ค้างท่านับ 1-10 หายใจตามปกติ บด้วยการหายใจเข้า เคลื่อนหลัง ขึ้นมาตรง หน้าตรง หายใจออก (ท่านี้ไม่เหมาะกับผู้มีอาการเจ็บหลังอยู่)

 


โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106