โรงพยาบาลลับแลเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อชุมชน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลลับแล โทร 055-431976 ต่อ 121
*** สามารถเบิกค่าบริการทำฟันปลอม

ตารางให้บริการทันตกรรม นอกเวลาราชการ

คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเบิกได้ , ประกันสังคมและชำระเงินเอง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การให้บริการ
- บริการอุดฟัน
- บริการถอนฟัน
- บริการขูดหินน้ำลาย
- บริการทำฟันปลอมชนิดถอดได้
- บริการทำฟันปลอมชนิดติดแน่น
- บริการทำฟันปลอมฐานโลหะ
- บริการเคลือบฟลูออไรด์
- บริการให้คำปรึกษาด้านทันตสุขภาพ***  สามารถเบิกค่าบริการทำฟันปลอมได้  ***


โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร.0-5543-1345,0-5543-1976, 0-5543-2104 โทรสารต่อ 105,106