xit

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ(CFO) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

____________________________________________________________________________

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/57 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ระชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2557 ครั้งที่ 3 /57ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ์

ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 []
        เรื่อง     (รายละอียด)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|< << รายการที่ 81 ถึง 83 จากทั้งหมด 83 รายการ
 
 
 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานประกันสุขภาพ  
ถาม - ตอบ เรื่องการบูรณาการ เพื่อผู้ป่วยโรคไตวาย 3 กองทุน
ประโยชน์ของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ "ร่วมจ่าย ร่วมพัฒนา เพื่อคนไทยสุขภาพดี"
"เจ็บป่วยฉุกเฉิน.. ไม่ถูกถามสิทธิ.. รักษาทันที.. ทุกที่ทุกคน"
การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
การตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ "แรงงานต่างด้าว ปี 2555"
ยินดีกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กับรางวัล "ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ"
"กองทุนสุขภาพตำบล" ตัวต่อใหม่ในระบบสุขภาพไทย
การประกันสุขภาพให้กับ " แรงงานต่างด้าว "
"สถานีอนามัย" หน่วยรบด่านหน้าของระบบสุขภาพไทย
ข่าวดีสำหรับคนไร้สัญชาติ ..
ท่านทราบหรือไม่ ?? 3 คำถามกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ
เพิ่มงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ..
ที่นี่ยินดีต้อนรับบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทอง ..
ศูนย์สันติวิธี ชื่อนี้อาจฟังดูใหม่ ..
ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น .. มีด้วยหรือ.??
มีสิทธิอะไรรึเปล่าคะ..??
ลงทะเบียนบัตรทอง
ผังการลงทะเบียนบัตร,ย้ายสถานบริการ,ปลดสิทธิ์
สิทธิประโยชน์
แบบฟอร์มต่างๆ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ยกเลิกสิทธิการรักษาพยาบาล
ยกเลิกสิทธิกรณีถูกจำหน่ายด้วย ทร.97
         
ผู้บริหารสำนักงานสาขา
นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
รอง นพ.สสจ.อต.
นายทรัสดี ก้อนอาทร
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสาร วิชาการ