นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

 บริการสารสนเทศผ่านเว็บ
 WebService

ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Hdc 43 แฟ้ม
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข Provisweb
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
ศูนย์สื่อสารสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
เอกสารงานวิชาการ/งานวิจัย
แบบฟอร์มสำนักงาน
สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เว็บเมล์อินเตอร์เน็ต
เว็บบอร์ดกลาง
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือการใช้โปรแกรมสำนักงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม

 นโยบายสู่การปฏิบัติ

  นโยบาย รมว.สาธารณสุข ท่านปลัดกระทรวง สธ.
ท่านนพ.สสจ.อต.
 
 เว็บไซด์กลุ่มงาน | โรงพยาบาล
 |สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์+โรงพยาบาลชุมชน
 รพศ.อุตรดิตถ์
 รพช.ลับแล
 รพช.ตรอน
 รพช.พิชัย
 รพช.ท่าปลา
 รพช.น้ำปาด
 รพช.ฟากท่า
 รพช.บ้านโคก
 รพช.ทองแสนขัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 สสอ.เมือง
สสอ.พิชัย
สสอ.ท่าปลา
สสอ.ทองแสนขัน
  สสอ.น้ำปาด
  สสอ.บ้านโคก
  สสอ.ฟากท่า
  สสอ.ลับแล
  สสอ.ตรอน

 เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รพ.สต.วังดิน อ.เมือง
รพ.สต.หาดงิ้ว
รพ.สต.บ้านด่าน
รพ.สต.ผาจุก
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
รพ.สต.บ้านเกาะ
รพ.สต.หาดกรวด
รพ.สต.ท่าสัก อ.พิชัย
รพ.สต.บ้านโคน
รพ.สต.บ้านหม้อ
รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ อ.ทองแสนขัน
รพ.สต.ผักขวง
รพ.สต.บ้านแพะ
รพ.สต.ป่าคาย
รพ.สต.น้ำพี้
รพ.สต.สุมข้าม อ.บ้านโคก
รพ.สต.นาขุม
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
รพ.สต.ห้วยน้อยกา
รพ.สต.ห้วยไผ่
รพ.สต.สองห้อง อ.ฟากท่า
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
รพ.สต.สองคอน
รพ.สต.ห้วยใส
รพ.สต.ผามูบ อ.ลับแล
รพ.สต.ชัยจุมพล
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
รพ.สต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
intranet
โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 เว็บแอปพลิเคชั่น WebApplication 
 

 


 

 


 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

กิจกรรมสาธารณสุข

นพ.สสจ.อต., ผอก.รพ.อต. และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรำลึกวันมหิดล วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ 24 ก.ย. 2558 ]
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.กับการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ [ 11 ก.ย. 2558 ]
ประชุมแพทย์แผนไทยและเจ้าพนักงานสาธารณสุข(แผนไทย) ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 9 ก.ย. 2558 ]
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา(คณะกรรมการด้านยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุทันตกรรม) วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประชุมสรุปการดำเนินงานบริหารจัดการพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ 21 ส.ค. 2558 ]
 

               
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
             
               

 
 
     
     
 
 
 แจ้งการประชุมวันที่ 6 ต.ค. 2558 - 9 ต.ค. 2558
6 ต.ค. 2558
ภาระงาน สสจ. ครั้งที่ 4 [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
9 ต.ค. 2558
ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง [ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์]   รายละเอียด
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2558 [6 ต.ค. 2558]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558 [6 ต.ค. 2558]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2558 [6 ต.ค. 2558]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21ก.ค.2558 [6 ต.ค. 2558]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2558 [6 ต.ค. 2558]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย .2558 [6 ต.ค. 2558]
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย/วิชาการ นำเสนอในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559 [6 ต.ค. 2558]
กำหนดการมุทิตาจิต 29 กันยายน 2558 [23 ก.ย. 2558]
ผลการประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว และเรื่องเล่าหมอครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๕๘ [2 ก.ย. 2558]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Sefety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ [2 ก.ย. 2558]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ [26 ส.ค. 2558]
โครงการคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบด้านค่านิยม [26 ส.ค. 2558]
วิธีและขั้นตอนในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2559 ของแพทยสภาแบบใหม่ [24 ส.ค. 2558]
แจ้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลบริการของสถานบริการบน HDC (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุข [6 ต.ค. 2558]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" [18 ส.ค. 2558]
     
 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์)  [ 29 ก.ย. 2558 ]
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์  [ 18 ก.ย. 2558 ]
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  [ 18 ก.ย. 2558 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 4 ก.ย. 2558 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 4 รายการ และครุภัณฑ์ทันตกรรมจำนวน 4 รายการ  [ 8 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5 -6 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  [ 2 ก.ย. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
[ด่วนที่สุด]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแมง ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 31 ส.ค. 2558 ]
 
 

ประกาศรับสมัคร

ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2558 10 รายการล่าสุด
     
   
  อินเทอร์เน็ตเว็บไซด์
    กระทรวงสาธารณสุข : สำนักประกันสุขภาพ : สำนักตรวจและประเมินผล e-Inspection : ระบบข้อมูลเมืองไทยแข็งแรง : 
GFMIS Systems : กรมบัญชีกลาง : สำนักงบประมาณ : กรมสรรพากร : สำนักนายกรัฐมนตรี : กรมการพัฒนาชุมชน :
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ : เน็คเทคประเทศไทย : เว็บเมล์ Yahoo.com : เว็บเมล์ Hotmail.com : 
ค้นข้อมูล Google.com : รวมลิงค์ Sanook.com : หลวงตาดอทคอม 
     
  เบอร์โทรศัพท์
    ภายในสำนักงาน : โรงพยาบาลชุมชน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : หน่วยงานราชการในจังหวัด : ห้าง/ร้าน/สำนักงานอื่นๆ :
VoIP สสจ.ทุกแห่ง
 
   2002-2015 Uttaradit Provincial Public Health Office. All rights reserved.
   Webmaster | Computer Center (ICT) | uthealth@hotmail.com, achaikhun@yahoo.com | Last update: October 06 2015 11:19:51.