การแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนค่า  Proxy Server  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้        
       
       “พรอกซี่” ตามศัพท์บัญญัติเรียกกันว่า “ตัวบริการแทน” หรือ “เครื่องบริการแทน” แปลอีกทีได้ความว่า proxy เป็นตัวช่วยให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น โดย proxy จะจดจำข้อมูลที่เก็บไว้หากมีผู้ใช้รายแรกเข้าใช้บริการเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้รายอื่นๆ หากร้องขอใช้เว็บเดียวกันได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทำการร้องขอไปยังต้นทางของ Web Server อีกครั้ง
       

       วิธีการเปลี่ยน proxy ก็มีดังนี้
       
       1. เลือกเมนู Tools แล้วเลือก Internet Options

              2. เลือก Connection แล้วกด LAN Settings

              3. กดเลือกที่ Use a proxy server แล้วป้อนค่า proxy ที่ต้องการในช่อง Address และกดโอเค...ทุกอย่างก็เรียบร้อย

       ค่า Proxy ที่ท่านสามารถใช้ได้ คือ        
       - 10.10.100.10  :  8080   ความเร็วในการใช้งาน  30/7Mbps
       - 10.10.100.11  :  8080   ความเร็วในการใช้งาน  30/5Mbps
          
       Address จะใส่ IP Address ที่ต้องการใช้ ส่วน Port ก็ใส่หมายเลขพอร์ต (หลังเครื่องหมายโคลอน) ที่ใช้เชื่อมต่อกับ proxy server นั้นๆ
       
       เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์ได้เป็นปกติและสามารถปรับเปลี่ยนได้เส้นทางตลอดเวลา!!

       Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com |