ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์  
นางนงนุช สิงห์ปาน นักทรัพยากรบุคคล
นางบุญมี แถลงธรรม เจ้าพนักงานธุรการ
นางวันเพ็ญ นวลมะ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
นางสาวอาภัสรา พุ่งโตมร เจ้าพนักงานธุรการ
นางอารดี พรหมสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
   


วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คำขวัญ
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่ 204

 

 

 

 


   
       
     
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 2 ถ.ฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 055 - 411439 / Fax. 055 - 411848