สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

หมายเลขโทรศัพท์สาธารณสุขอำเภอ/เทศบาล จังหวัดอุตรดิตถ์

 • หน่วยงาน เบอร์โทร
 • เมืองอุตรดิตถ์  055-403725 , 055-403724
 • ลับแล 055-431330
 • ตรอน 055-491116 
 • พิชัย 055-421074
 • ท่าปลา 055-499101
 • น้ำปาด 055-481043 
 • ฟากท่า 055-489054
 • บ้านโคก 055-486045 
 • ทองแสนขัน 055-418067
 • สาธารณสุขเทศบาลเมือง 055-411092