สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า เบอร์โทรศัพท์ภายนอก

หมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้าต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์

  • หน่วยงาน เบอร์โทร
  • โรงแรมวิวัฒน์  055-411778 
  • สดสวยโฟโต้เอ็กเพรส  055-411232 
  • อุตรดิตถ์อุดมภัณฑ์  055-411861,055-411908 
  • ศรีพงษ์พาณิชย์  055-411074 
  • เล่าซุ่นเส็ง  055-411294 
  • ห้องอาหารคุณใหญ่  055-411937 
  • ห้องอาหารชาญชัย  055-411619 
  • ร้านอาหารป้าสำราญ  055-411793 
  • โรงแรมสีหราช 055-411223