สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

    รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจังหวัด

sssss

    ระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการสารสนเทศ  | การเปลี่ยนเส้นทาง Proxy Server เวลาเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 • Hi-speed Internet & Firewall: ADSL & Leased Line Firewall Proxy Server
  Hi-speed Internet & Firewall :  คือบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเพิ่มระบบเร่งความเร็วในการแอคเซสข้อมูลผ่าน Dual Proxy server หมายเลข 10.10.100.10 port 8080 และ 10.10.100.11 port 8080 พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยศูนย์คอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตอีกทั้งช่วยลดปัญหาด้านการโจรกรรมข้อมูลด้วย DMZ รายละเอียดคลิก
 • WWW: World Wide Web (WebSite)
  WWW:  คือบริการรับฝากโฮมเพจภายใต้ยูทู U2 ของหน่วยงานในสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในระดับอำเภอ(รพช.,สสอ.)หรือตำบล(สอ.) เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต่อสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยงานสาธารณสุขใดต้องการขอใช้บริการรับฝากเว็บสามารถ download แบบฟอร์มขอใช้บริการฟรีและส่งเมล์มาที่ batmanut@yahoo.com
 • MailUTO: Web Mail Server
  MailUTO:  คือบริการรับส่งอีเมล์ในอินเตอร์เน็ตของสา'สุข ด้วยระบบเว็บเซอร์วิสอีเมล์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อีเมล์แอดเดรสของสาธารณสุขในการรับส่งเมล์ เอกสารทางราชการ รายงานและข้อมูลกับอินเตอร์เน็ต หน่วยงานสาธารณสุขใดต้องการขอใช้บริการเว็บเมล์สามารถ download แบบฟอร์มขอใช้บริการฟรีและส่งเมล์มาที่ batmanut@yahoo.com
 • FTP: File Transfer Protocal
  FTP:  คือบริการแชร์ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่างๆในอินเตอร์เน็ต
 • IAS: Internet Access Service
  Internet Access Service:  คือบริการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับการทำงาน ค้นคว้าหาความรู้ อ่านข่าวสารMultimedia  Music & Entertain เว็บไซด์ เว็บบอร์ด ดาว์นโหลด อีเมล์ ไอซีคิว เอ็มเอสเอ็น พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและความเร็วสูง  เพื่อให้บริการอินเตอร์ทุกฟังกชั่นทุกบริการโดยป้องกันเว็บผิดกฏหมายและศีลธรรม