สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ย้ายจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเปิดทำการ ณ เลขที่ 2 ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2511 เดิมเรียกว่า “สุขศาลา” ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ที่ทำการอนามัยจังหวัดอุตรดิตถ์” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็น“สำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์” และเปลี่ยนเป็น "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์” จนถึงปัจจุบัน อาคารที่ตั้งเดิมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า 42 ปี เริ่มทรุดโทรมและได้ปรับปรุงซ่อมแซมมาโดยตลอด ประกอบกับอาคารสถานที่ และที่จอดรถเริ่มคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนบุคลากร จึงได้เสนอของบประมาณ ในการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ 3 ชั้น ในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 จำนวน 25 ล้านบาทเศษ โดยใช้ที่ราชพัสดุเนื้อที่ 22 ไร่ 69 ตารางวา บริเวณหมู่ที่8 บ้านน้ำใส ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล เป็นสถานที่ี่ก่อสร้าง และใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 13 เดือน โดยได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 130หมู่ที่ 8 บ้านน้ำใส ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1439 โทรสาร 0-554-1184-8